Vi stärker förändringsvilja och lärförmåga

på organisations-, grupp- och individnivå

Vill du...

  • rusta dina medarbetare och ledare för att klara framtidens höga utvecklingstakt?
  • öka ditt teams prestationsförmåga?
  • växla upp och göra förändringsarbetet till en framgångsfaktor?
  • stärka din och verksamhetens potential att lyckas?

Då har du kommit rätt!

Teama med oss

Tillsammans med FRIDA Utveckling satsar du på att förbättra, leverera och lära för att bli en framgångsrik och välmående verksamhet.

Vi är genuint nyfikna på dig och era behov och tror att vi kan hjälpa varandra att bli än bättre. Genom att bli medveten om vad som påverkar framgång, tränar vi hela tiden på att tänka och göra annorlunda.

Vägen till målet skapar inte bara nytta och effekt, utan ger även arbetsglädje och positiva arbetsupplevelser.

Vi satsar helt enkelt på utveckling som ger utväxling – för organisationen, för gruppen och för dig.

Designa lärande
som en naturlig del av arbetet

Vi ser att lärande behövs integreras i verksamheten för bästa resultat och utveckling framåt. Enligt World Economic Forum lägger vi ca 25 min per vecka idag på att lära oss nya saker på jobbet. Framöver kommer vi behöva i snitt 5 h per vecka.

Hur kan då arbete integreras med lärande på smarta vis?

Jo, genom att jobba med kunskapshöjande insatser, reflektion och praktisk träning – något FRIDA Utveckling är specialiserade på. Genom att jobba kontinuerligt och integrerat med lärande i arbetslivet får vi önskvärda lärloopar som ger effekt – både på kort och lång sikt.

Vårt arbetssätt

Att lyckas med förändringsarbete

Hur stärker vi förändringsvilja?

Vi gör synligt hur motivation skapas och kopplar det till förändringsarbete. För att ”baka” ett lyckat förändringsarbete behövs ingredienser som:

  • öppet mindset
  • delaktighet
  • förändringskommunikation


Jästen i degen är samarbetet kollegor emellan, vilket gör att arbetet lyfter. Chefer och medarbetare agerar, tar personligt ansvar och fattar egna beslut.

Degen måste knådas och vara i rörelse – vi måste agera, reflektera, justera och agera igen. I en modern organisationskultur är förändring det nya normala och då behöver vi arbeta målmedvetet och systematiskt. Om du vill utvecklas måste du förändra dig. Det går inte att göra samma sak och hoppas på ett annat resultat. Var och ens egna bidrag i samspel med varandra blir avgörande för att nå önskat läge.

Hur stärker vi lärförmåga?

Vi utvecklar chefers/ledares och medarbetares lärförmåga i arbetslivet. Flexibilitet, förmåga att anpassa sig och att lära blir allt viktigare kompetenser i framgångsrika organisationer. Vi stöttar aktivt medarbetare och ledare att utveckla sin förmåga att lära. Inlärningsstrategier, kunskapsdelning och reflektion blir då viktiga redskap. Vi tror vidare att lärandet sitter i görandet, vilket betyder att du i våra olika utvecklingsinsatser lär medan du gör, tillsammans med oss.

En kombination av
management och pedagogik

FRIDA Utveckling kombinerar management och pedagogik. Det betyder i praktiken att vår kunskap och erfarenheter om arbets- och organisationsutveckling förstärks genom våra pedagogiska kvalitéer. Kombinationen ger bästa möjligheter till effektfull förflyttning i både tanke och handling. Tillsammans med dig/er skapar vi alltså utveckling som ger utväxling!

Vi tror starkt att ett utvecklande ledarskap i framtiden sker i relation till ett aktivt medarbetarskap. Grundfrågan blir ”Hur kan du hjälpa din chef att hjälpa dig?” Det är tillsammans chef-medarbetare som vi kan omskapa arbetsplatser till att bli hållbara på sikt. Kundfokuserat förhållningssätt stöttar oss i att ha fullt fokus på dem vi vill skapa värde för. Det är utifrån och in vi kan hämta kraft för att skapa effektiva och lärande organisationer framöver.

Så här jobbar vi

Organisationsnivå

Vi möter er som har ambitioner för hela eller delar av organisationen i syfte att öka såväl prestation som arbetsglädje

Gruppnivå

Vi arbetar tillsammans med er som grupp eller team. Ni vill på olika sätt utvecklas vidare och nå nya höjder med fokus på förändringsvilja och lärförmåga på vägen dit

Individnivå

Vi träffar dig som vill utvecklas som person i relation till din arbetsvardag – som medarbetare, ledare/chef eller arbetssökande. Vi hjälper dig att sätta färg på ditt (arbets)liv

Vill du ta nästa steg i utvecklingen med oss?
För förändring och lärande?