Individnivå

Hos oss får du stöttning i att utveckla dig själv till att bli ditt bästa jag. Vi skapar tillsammans insikt och vilja för att sätta rimliga mål och plan framåt. Personliga lärloopar under arbetets gång hjälper dig att inte falla tillbaka i gamla vanor och beteendemönster. Med FRIDA Utveckling sätter du färg på tillvaron genom personligt och framåtriktat stöd i vardagen. Du får utforska hela ditt register av styrkor och möjligheter och får testa olika verktyg i praktiken som gör det möjligt för dig att utveckla din fulla potential.

Hur hjälper vi dig?

Coach

Coachar dig
som medarbetare/ledare/ specialist/chef till framgång i arbetslivet

Handledare

Handleder dig
som utbildningschef, rektor, lärare
i din profession

Mentor

Är mentor till dig
som är student, arbetssökande eller sjukskriven. Tillsammans nyttjar vi företagets kontaktnät och skapar möjligheter till arbete

Vill du ta nästa steg i utvecklingen med oss?
För förändring och lärande?