Organisationsnivå

En viktig grundbult för oss på FRIDA Utveckling är att vi är nyfikna och prestigelösa och anpassar upplägg och innehåll utifrån era behov och förutsättningar. Viljan och riktningen modellerar vi i dialog med varandra. Vi är alla ständigt lärande människor och varje utvecklingssatsning är unik utifrån sin kontext och sitt önskade läge. Med oss får ni en trogen partner där vi växer i samspel med varandra.

Vad kan vi hjälpa er med?

 • Konsultation och strategi för ledningsgrupper
 • Skräddarsydda koncept eller utbildningsprogram för medarbetare och chefer/ledare
 • Facilitering och inspiration
 • Utredningsuppdrag
 • Längre partnerskap över tid

Exempel på utvecklingsområden det kan handla om:

 • Aktivt och utvecklande medarbetarskap
 • Chef/Ledarutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Förändringsarbete- och förändringsledning
 • Hållbart ledarskap med LEAN
 • Kundorienterad affärsutveckling
 • Kvalitetssäkring av lärandeperspektiv- och struktur i organisation
 • Utbildning av nämnder och styrelser
 • Skolutveckling

Vill du ta nästa steg i utvecklingen med oss?
För förändring och lärande?